• Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež a dospelých s celoročnou prevádzkou, zaradené do siete základných škôl. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, klubovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a dospelých vo veku predškolskom až do 30 rokov
  • Novinky

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Zvonenia

   Streda 1. 12. 2021
  • ŠKOLSKÝ ROK 2021/22