• Oznam o krúžkovej činnosti od 10. januára 2022
    • 10. 1. 2022
    • Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach neuskutočňujú.
      

     V najbližších dňoch bude ale prijatá zmena COVID Automatu, od ktorého sa ďalej bude upravovať ŠKOLSKÝ SEMAFOR a upraví sa aj fungovanie školských aktivít a krúžkovej činnosti.

    • Veselé Vianoce a šťastný nový rok
    • 17. 12. 2021
    • Veľa krásnych chvíľ prežitých v prijemnej atmosfére Vianoc,

     v novom roku veľa  zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov  praje

     kolektív centra voľného času

    • Oznam pre členov záujmovej činnosti, zákonných zástupcov a verejnosť.
    • 5. 11. 2021
    •  

     Rozhodnutím číslo: 2020/21911:1-A1810 ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

     podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa

     25.11.2021 s účinnosťou:

     od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 sa mimoriadne prerušuje prevádzka

     Centra voľného času, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica.

      

      

      

    • Detská športová olympiáda v ŠKD
    • 23. 9. 2021
    • Centrum voľného času v Žarnovici sa v tomto školskom roku zapojilo do projektu Olympijsky deň – „Hýb sa“. Keďže v projekte sme obstáli úspešne, mohlo dôjsť k jeho realizácii.

     Dňa 23. júna sme usporiadali  Detskú športovú olympiádu pre žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí.  Do akcie sa zapojilo 30 detí, ktoré  vytvorili päťčlenné družstvá. 

     Detská športová olympiáda sa začala slávnostným príchodom družstiev na plochu, príhovorom, olympijským sľubom športovcov a rozhodcov a olympijskou hymnou. Po slávnostnom akte, deti   postupne súťažili v  disciplínach, ktoré sme si pre ne pripravili.   Svoj športový talent mali možnosť ukázať v  skoku z miesta štafetovou formou,   hode plnou loptou, prekážkovom behu, preskakovaní olympijských kruhov.

     Za jednotlivé disciplíny získavali body , ktorých súčet určil poradie.

     Po ukončení disciplín a sčítaním bodov nasledoval záverečný nástup a vyhlásenie výsledkov.    

     Víťazi sa veľmi potešili medailám a vecným cenám,  ale aj ostatní zúčastnení si odniesli  drobné suveníry pripomínajúce blížiace sa OH v Tokiu.

     Krásny zážitok z vydareného dňa umocnila spoločná fotka s olympijskou vlajkou.                         

    • Záujmové útvary a klub pre školský rok 2020/2021
    • 25. 6. 2021
    • Centrum voľného času v Žarnovici v školskom roku 2020/2021 ponúka záujmové útvary a kluby pre deti a mládež:

      

     - Ľudové tance a spev „Prvosienka“

     - Herňa Klub

     - Moderný tanec –HIP HOP

     - Kolky

     - Spolok extrémnych športov

     - Futbal – predprípravka, prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast

     - Karate – začiatočníci, pokročilí

     - Zumba

     - Step aerobik

     - Fit klub

     - Mažoretky

     - Pohybové hry MŠ

     - Detská atletika ZŠ

      

     Bližšie informácie Vám radi poskytnú pracovníci Centra voľného času v Žarnovici v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod. Tel. č.: 0911 874 045, 0904 609 621