• Centrum voľného času je výchovno-vzdelávacie zariadenie pre deti, mládež a dospelých s celoročnou prevádzkou, zaradené do siete základných škôl. Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú, klubovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže a dospelých vo veku predškolskom až do 30 rokov
    • Zvonenia

      Utorok 25. 1. 2022
    • ŠKOLSKÝ ROK 2021/22