• Záujmové útvary a klub pre školský rok 2020/2021
    • 25. 6. 2021
    • Centrum voľného času v Žarnovici v školskom roku 2020/2021 ponúka záujmové útvary a kluby pre deti a mládež:

      

     - Ľudové tance a spev „Prvosienka“

     - Herňa Klub

     - Moderný tanec –HIP HOP

     - Kolky

     - Spolok extrémnych športov

     - Futbal – predprípravka, prípravka, mladší žiaci, starší žiaci, dorast

     - Karate – začiatočníci, pokročilí

     - Zumba

     - Step aerobik

     - Fit klub

     - Mažoretky

     - Pohybové hry MŠ

     - Detská atletika ZŠ

      

     Bližšie informácie Vám radi poskytnú pracovníci Centra voľného času v Žarnovici v pracovných dňoch od 10:00 hod. do 16:00 hod. Tel. č.: 0911 874 045, 0904 609 621