• Detská športová olympiáda v ŠKD
    • 23. 9. 2021
    • Centrum voľného času v Žarnovici sa v tomto školskom roku zapojilo do projektu Olympijsky deň – „Hýb sa“. Keďže v projekte sme obstáli úspešne, mohlo dôjsť k jeho realizácii.

     Dňa 23. júna sme usporiadali  Detskú športovú olympiádu pre žiakov, ktorí navštevujú školský klub detí.  Do akcie sa zapojilo 30 detí, ktoré  vytvorili päťčlenné družstvá. 

     Detská športová olympiáda sa začala slávnostným príchodom družstiev na plochu, príhovorom, olympijským sľubom športovcov a rozhodcov a olympijskou hymnou. Po slávnostnom akte, deti   postupne súťažili v  disciplínach, ktoré sme si pre ne pripravili.   Svoj športový talent mali možnosť ukázať v  skoku z miesta štafetovou formou,   hode plnou loptou, prekážkovom behu, preskakovaní olympijských kruhov.

     Za jednotlivé disciplíny získavali body , ktorých súčet určil poradie.

     Po ukončení disciplín a sčítaním bodov nasledoval záverečný nástup a vyhlásenie výsledkov.    

     Víťazi sa veľmi potešili medailám a vecným cenám,  ale aj ostatní zúčastnení si odniesli  drobné suveníry pripomínajúce blížiace sa OH v Tokiu.

     Krásny zážitok z vydareného dňa umocnila spoločná fotka s olympijskou vlajkou.