• Oznam pre členov záujmovej činnosti, zákonných zástupcov a verejnosť.
    • 5. 11. 2021
    •  

     Rozhodnutím číslo: 2020/21911:1-A1810 ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR

     podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zo dňa

     25.11.2021 s účinnosťou:

     od 29. novembra 2021 do 9. januára 2022 sa mimoriadne prerušuje prevádzka

     Centra voľného času, Fraňa Kráľa 838, Žarnovica.