• Oznam o krúžkovej činnosti od 10. januára 2022
    • 10. 1. 2022
    • Školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 6 a § 33 ods. 12 školského zákona a krúžková činnosť sa vo všetkých školách a školských zariadeniach neuskutočňujú.
      

     V najbližších dňoch bude ale prijatá zmena COVID Automatu, od ktorého sa ďalej bude upravovať ŠKOLSKÝ SEMAFOR a upraví sa aj fungovanie školských aktivít a krúžkovej činnosti.